มหัศจรรย์ภาคใต้

“เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต”

งานสำคัญประจำปีของชาวภูเก็ต ร่วมสนุกและลิ้มรสอาหารท้องถิ่นแสนอร่อย

 โดยจัดขึ้นบริเวณปลายแหลมสะพานหินภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในรอบปีที่ผ่านมาของภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต

ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี อาหารพื้นบ้าน สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัด ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และเพื่อสนับสนุนกิจการของเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตอันเป็นการสาธารณะกุศล

ติดตามข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่;

Facebook Comments

Comments Off on “เทศกาลอาหารพื้นเมืองภูเก็ต”