มหัศจรรย์ภาคตะวันออก

เทศกาลควายไทยอุทัยธานี

ควายเป็นสัตว์ที่อยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมของไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผนวกกับจังหวัดอุทัยธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ควายพันธุ์ดี จึงกำหนดให้จัดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี ต่อเนื่องมาทุกๆปี เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางด้านอนุรักษ์และพัฒนาปรับปรุงกระบือสายพันธุ์ดี ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชีวิตควายไทย ชมขบวนแห่ควาย ประกวดควายงาม กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรม ชิมอาหารพื้นเมือง เลือกซื้อสินค้า OTOP และร่วมสนุกกับกิจกรรมอีกมากมาย ณ บริเวณแก้มลิงเขื่อนวังร่มเกล้า พิกัด https://maps.app.goo.gl/z1zjszupq59d7kup6 

งานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น

เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานี  เพื่อสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตควายไทย ชมความงดงามของควาย และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ;

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0 5651 1111
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5622 2222

#เทศกาลควายไทย #อุทัยธานี #เที่ยวไทย #AmazingThailand

Facebook Comments

Comments Off on เทศกาลควายไทยอุทัยธานี