มหัศจรรย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)

สุดยอดเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง

สุดยอดเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง

อีสานมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแผ่นดินยาวไกล จากอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จนถึงอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดทางแม่น้ำโขงก่อให้เกิดหาดทราย โขดหิน และเกาะแก่งที่สวยงามมากมายหลากหลาย ที่โด่งดังรู้จักกันดีก็คือ หาดทรายทอง จังหวัดนครพนม แก่งสามพันโบก จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ระหว่างทางเดินของแม่น้ำโขงได้ก่อให้เกิดสิ่งดีๆ มากมายหลายเรื่อง ละไว้เรื่องประโยชน์การใช้สอย สายน้ำโขงยังก่อให้เกิดงานเทศกาลประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายงาน เช่น ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีไหลเรือไฟ และปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

Facebook Comments

Comments Off on สุดยอดเส้นทางเลียบแม่น้ำโขง