มหัศจรรย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)

สุดยอดสีสันของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณี

สุดยอดสีสันของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณี

อีสานมีกลุ่มชนต่างๆ หลากหลายกลุ่ม เช่น ชาวผู้ไทหรือไทยดำ ชาวเขมร ชาวกวย ชาวมอญเขมรโบราณ ชาวข่าหรือขมุ ชาวไทยย้อ ชาวไทยกระโส้ และชาวไทยโคราช เป็นต้น ชนกลุ่มเหล่านี้ล้วนเป็นสีสันและเป็นเจ้าของวัฒนธรรมประเพณีในแง่มุมต่างๆ หลากหลาย ทั้งงานศิลปหัตถกรรม อาหาร ภาษา บทเพลง และอีกมากมายหลากหลาย ในแต่ละชาวเผ่าต่างก็มีรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะ และใช้รูปแบบกลางๆ ที่เป็นของภูมิภาคอีสานร่วมกัน เช่น ในแทบทุกชนเผ่าต่างก็มีประเพณีบายศรีสู่ขวัญ แต่จะแตกต่างกันในรายละเอียดของพิธีกรรม วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ที่เป็นตัวของตัวเองนี่เอง ที่เป็นสีสันทำให้อีสานเจิดจ้าและโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมมาช้านาน

Facebook Comments

Comments Off on สุดยอดสีสันของผู้คนและวัฒนธรรมประเพณี