มหัศจรรย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)

สุดยอดพระบรมธาตุ

สุดยอดพระบรมธาตุ

นอกจากจะมีโบราณสถานกลุ่มปราสาทหิน อารยธรรมขอมปรากฏอยู่ทั่วไปแล้ว อีสานก็ยังมีอารยธรรมไทยลาวที่แผ่ขยายออกไปจนเต็มที่เช่นเดียวกัน วัดและส่วนประกอบสำคัญของวัด คือเจดีย์ ที่ถูกเรียกเป็นภาษาอีสานว่า ธาตุ มีมากมายหลายแห่งในอีสาน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองเก่าแก่มาแต่โบราณกาล พระธาตุสำคัญของอีสานที่รู้จักกันดี ได้แก่ พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร พระธาตุพนม พระธาตุเรณูนคร จังหวัดนครพนม พระธาตุบังพวน จังหวัดหนองคาย พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย พระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

Facebook Comments

Comments Off on สุดยอดพระบรมธาตุ