มหัศจรรย์ภาคกลาง

มหัศจรรย์ช่องประตู สู่องค์พระปฐมเจดีย์

พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

เยี่ยมชมพระราชวังสนามจันทร์ สมบัติคู่เมืองนครปฐม งดงามด้วยงานสถาปัตยกรรม มหัศจรรย์มองผ่านช่องประตูสู่องค์พระปฐมเจดีย์ทรงลังกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังสนามจันทร์ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 เพื่อใช้เป็นที่ประทับขณะแปรพระราชฐานมาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ประกอบด้วยพระที่นั่งและพระตำหนักหลายหลังซึ่งล้วนแล้วแต่มีความเป็นเลิศทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งสิ้น ที่สำคัญ มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เมื่อมองจากพระที่นั่งพิมานปฐม บริเวณห้องพระเจ้า (ห้องพระ) จะเห็นเทวาลัยคเณศวร์ และพระปฐมเจดีย์อยู่ในแนวเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แห่ง อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน เพื่อสามารถทำความเคารพได้ทั้งหมดภายในครั้งเดียว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง :
เปิดให้เข้าชมเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ปิดขายบัตรเวลา 15.30 น. ปิดทำการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลขจ 4 ถึง จังหวัดนครปฐม แยกขวาเข้าพระราชวัง

สอบถามข้อมูเพิ่มเติม ติดต่อ :
ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม-นครปฐม) โทร. 0 3475 2847-8

Facebook Comments

Comments Off on มหัศจรรย์ช่องประตู สู่องค์พระปฐมเจดีย์