บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่ นาข้าวขั้นบันได สัมผัสสายหมอก ชิมกาแฟอาราบิก้า
มหัศจรรย์ภาคเหนือ

บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่

บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่ นาข้าวขั้นบันได สัมผัสสายหมอก ชิมกาแฟอาราบิก้า
บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่
นาข้าวขั้นบันได สัมผัสสายหมอก ชิมกาแฟอาราบิก้า

บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่
นาข้าวขั้นบันได สัมผัสสายหมอก ชิมกาแฟอาราบิก้า

บ้านแม่กลางหลวง ในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่อยู่อาศัยของ
ชาวเขาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ หมายถึงผู้มีความสมถะและเรียบ
ง่าย ดำรงวิถีชีวิตด้วยการพึ่งพาธรรมชาติการท่องเที่ยวของที่นี่
มีชื่อเสียงจนหลายคนอยากไปเยือน บ้านแม่กลางหลวงได้ถูกจัด
เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน ที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
ไปพร้อมกัน
ไฮไลต์ของการมาเยือนที่นี่คือการสัมผัสนาข้าวขั้นบันได ซึ่ง
หากมาในช่วงเดือนกันยายน-กลางตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน ต้นข้าว
จะเริ่มมีสีเขียวเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นฉ่ำ ท่ามกลาง
ธรรมชาติหรือหากมาในช่วงปลายตุลาคม-ต้นพฤศจิกายน เป็นช่วง

ฤดูหนาวต้นข้าวออกรวงเป็นสีทองเต็มทุ่งแต่ไม่ว่าจะไปฤดูไหน ก็สวยไม่แพ้กัน
อีกหนึ่งสิ่งต้องไม่พลาดคือ การชิมกาแฟเลิศรส ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์อาราบิก้า

เที่ยวชมและศึกษาวิถีชีวิตชาวเขาชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับ
ธรรมชาติพร้อม ชิมกาแฟสดหอมกรุ่น ด้วยฝีมือชงของคนท้องถิ่น การเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติเรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติการจัดการตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษาดูนกประจำถิ่นในเส้นทางเดินป่าดอยหัวเสือ เส้นทางดูนกห้วยน้ำขุ่น
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว

LINE it!

Facebook Comments

Comments Off on บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่