บ้านจอมแขวน กำแพงเพชร
มหัศจรรย์ภาคเหนือ

บ้านจอมแขวน กำแพงเพชร

บ้านจอมแขวน กำแพงเพชร

การปักผ้าของชุมชนมีเทคนิคการปักผ้าเฉพาะของตนเอง มีลวดลายซับซ้อน การใช้สีและลวดลายต่างๆ เชื่อมโยงกับ ตำนานของเผ่าพันธุ์การเรียนรู้การปักผ้าแบบชาวอิ้วเมี่ยนมาจาก วิถีชีวิตคติความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวอิ้วเมี่ยนนอกจาก ความงามแล้วลวดลายปักบนผืนผ้าของชาวอิ้วเมี่ยนยังแฝง ความหมายที่ผูกโยงกับความเชื่อและวิถีชีวิต

 

การปักผ้าของชุมชน
การปักผ้าของชุมชนมีเทคนิคการปักผ้าเฉพาะของตนเอง มีลวดลายซับซ้อน การใช้สีและลวดลายต่างๆ เชื่อมโยงกับ

ชนเผ่าเมี่ยน สร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้า เพื่อคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชนเผ่าที่สืบทอดต่อมาจากบรรพบุรุษ ผ้าปักของชาวเมี่ยนแต่ละผืน เปรียบเสมือนการทำงานเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชนเผ่าที่ยึดถือสืบต่อกันมา

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวเมี่ยนก็คือเครื่องแต่งกาย ชาวเมี่ยนนิยมแต่งกายด้วยผ้าสีทึบ ผู้หญิงนิยมใส่กางเกงขาก๊วย ซึ่งเต็มไปด้วยลายปัก เสื้อคลุมตัวยาวถึงข้อเท้ามีไหมพรมอยู่รอบคอ มีผ้าคาดเอวและมีผ้าโพกศีรษะ ผู้ชายใส่เสื้อตัวสั้นหลวม คอกลม ชิ้นหน้าห่ออก อ้อมไปติดกระดุมลูกตุ้มเงินถึงสิบเม็ด

อาหารที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ท้องถิ่น ซี่งน่าจะไปลิ้นลอง

 

 

 

Facebook Comments

Comments Off on บ้านจอมแขวน กำแพงเพชร