ชุมชนภาาคเหนือ
มหัศจรรย์ภาคเหนือ

ชุมชนภาาคเหนือ

ชุมชนภาคเหนือ

1. บ้านจอมแขวน กำแพงเพชร
2. บ้านแม่กลางหลวง เชียงใหม่
3. ชุมชนแม่แจ่ม เชียงใหม่
4. บ้านบ่อสร้าง เชียงใหม่
5. ชุมชนดอยช้าง เชียงราย
6. บ้านป่าซางวิวัฒน์เชียงราย
7. ชุมชนตรอกบ้านจีน ตาก
8. บ้านร้องแง น่าน
9. ชุมชนเชียงคำ พะเยา
10. บ้านดอกบัว พะเยา
11. บ้านทุ่งโฮ้ง แพร่
12. บ้านสันติชล แม่ฮ่องสอน
13. ชุมชนกาดกองต้า ลำปาง
14. บ้านสามขา ลำปาง
15. บ้านดอนหลวง ลำพูน
16. บ้านนาต้นจั่น สุโขทัย
17. บ้านหาดเสี้ยว สุโขทัย
18. ชุมชนลับแล อุตรดิตถ์
19. บ้านแก่นมะกรูด อุทัยธานี

Facebook Comments

Comments Off on ชุมชนภาาคเหนือ