มหัศจรรย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)

กุ้งเดินขบวน

กุ้งเดินขบวน

ในช่วงกลางเดือนสิงหาคมเรื่อยไปจนกระทั่งเดือนกันยายนของทุกปี ที่ลานพันรู น้ำตกแก่งลำดวน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า อุบลราชธานี) จะมีขบวนพาเหรดกุ้งเกิดขึ้น การที่กุ้งเหล่านี้มาเดินบนพลาญหินลานพันรู เพราะต้องการที่จะเดินไปวางไข่ ผสมพันธุ์ ยังแหล่งต้นน้ำที่เป็นบ้านเกิดบนยอดเขาพนมดงรัก

การเดินฝ่าสายน้ำอันเชี่ยวกรากมุ่งสู่ต้นน้ำของลำโดมใหญ่นั้น จำเป็นต้องหลบความรุนแรงของกระแสน้ำ โดยการขึ้นมาเดินบนโขดหิน จนกลายเป็นเหตุการณ์น่าทึ่ง พวกมันจะขึ้นมาเดินบนพลาญหินในเวลากลางคืนประมาณเวลา 19.00 – 05.00 น. ของอีกวันหนึ่ง แต่คืนไหนจะเดินได้มากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติตามฤดูกาล กุ้งชนิดที่มาเดินขบวนที่น้ำตกแห่งนี้ คือ กุ้งฝอย กุ้งน้ำจืดขนาดเล็กที่นิยมเอามาทำกุ้งเต้นรสแซบนั่นแล

 

Facebook Comments

Comments Off on กุ้งเดินขบวน