มหัศจรรย์ภาคใต้

กระบี่เมืองน่ารัก ริมฝั่งอันดามัน

กระบี่เมืองน่ารัก ริมฝั่งอันดามัน

มีความเป็นมาเนินนานตั้งแต่ครั้งชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ โดยตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกระบี่ แม่น้ำสายที่สั้นที่สุดในประเทศไทย แต่กลับให้ชีวิตกับผู้คนมากมายหลายสมัย จวบจนปัจจุบัน ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ซึ่งต่างยึดถือการมีชีวิตเรียบง่าย บ้างก็อยู่ริมฝั่งทะเลส่วนใหญ่มีชีวิตกับอาชีพประมงและการท่องเที่ยวที่โตวันโตคืน ในขณะที่ผู้คนซึ่งอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์มีอาชีพเกษตรที่ สำคัญคือสวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจหลักภาพของที่นี่ผู้คนอาจมีความเชื่อหลากหลายของศาสนาแต่ ทว่ากับอยู่กันได้ดีมีวัฒนธรรมผสมกลมกลืนได้อย่างลงตัว กระบี่เมืองนี้จึงเป็นเมืองน่ารักริมฝั่งทะเลอันดามันที่ผู้คนอยากมาเยือน ทุกเมื่อ

ฤดูกาลท่องเที่ยว: สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ฤดูร้อนช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
เวลาที่ดีที่สุด: ช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็น

การเดินทาง: จากกรุงเทพฯระยะทางราว 814 กิโลเมตร ใช้เวลาขับรถราว 10 ชั่วโมง โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 4, 41 และ 44

Facebook Comments

Comments Off on กระบี่เมืองน่ารัก ริมฝั่งอันดามัน